Naturismen

Den organiserade naturismen

Sveriges Naturistförbund (SNF) är anslutet som
medlem i det Internationella Naturistförbundet, INF.

Det är för närvarande 15 naturistföreningar i Sverige som är anslutna till SNF.

Förbundet styrs av sina stadgar och de beslut som tas vid de årliga Riksmötena (link is external)(RM) där föreningarna möter med ett antal delegater som relaterat till deras medlemsmassa. Föreningarna har rösträtt med en röst per närvarande delegat. Senaste RM avhölls 28 juli 2021 på Paradiset i Kyrkhult..

Mellan Riksmötena leds förbundet av en Förbundsstyrelse, FS, som skall bland annat skall genomföra beslut som fattats vid Riksmötet.
Bland de främsta uppgifterna för FS är de att producera medlemstidningen Tillsammans, underhålla informationen på förbundets Hemsida och på den Skandinaviska Naturistportalen, stödja föreningarna när så behövs, sköta kontakter med INF och andra naturistförbund och sköta PR, bland annat genom kontakt med media på förbundsnivå.

Det dock på det viset att det är främst i föreningarna som aktiviteterna skall ske. Det är föreningarna som anordnar olika typer av evenemang och arrangerar inomhusbad etc. All praktisk naturism, alla aktiviteter och praktiska evenemang sköts av föreningarna. Föreningarna är autonoma, skall vara demokratiskt styrda och skall uppfylla de krav som skatteverket ställer på ideella, allmännyttiga föreningar.


Se även Stadgar för SNF.


SNF är alltså medlem i det internationella naturistförbundet, INF. INF styrs av en INF-kongress som avhålls vart annat år där de anslutna nationella naturistförbunden har rösträtt i förhållande till det totala antalet organiserade naturister som finns i landet.

Vid kongressen 2012 i Kroatien hade t. ex. SNF 7 röster av totalt 227 närvarande.
Mellan kongresserna styrs INF av en Central Committee med Sieglinde Ivo från Österrikes Naturistförbund, ÖNV, som President för INF.

SNF skall delta i INF-kongresserna för att

  • välja ledamöter till Central Committee
  • vara med och bestämma vad INF skall ägna sig åt
  • vara med och bestämma INF:s budget och verksamhetsplan
  • vara med och bestämma INF:s medlemsavgifter
  • vara med och besluta om godkännade av INF:s redovisning

allt i god demokratisk ordning.

Eftersom INF har delegerat ansvar och befogeheter till EuNat bör SNF även delta i de årliga EuNat-mötena för att vara med och påverka beslut om de medel (runt en halv miljon kronor – årligt) som skall användas för europeiska evenemang. De medel det handlar om är en större del av de medlemsavgifter som europeiska naturister (även svenska) betalar genom sina medlemskap i naturistföreningar.

Det är fullt möjligt att få del av dessa pengar för internationella evenemang som kan arrangeras i Sverige.

INF:s Stadgar beslutades vid INF-Kongressen i Kroatien 2012. De är helt nya och är inte endast lika med de gamla med tillägg!

Lite statistik: 2010, 2011 och 2012 års siffror för hur många naturister
som var organiserade inom respektive naturistförbund:

Nationellt  Naturistförbund201020112012
Sverige: SNF 280027532750
Norge: NNF2 07019742060
Danmark: DNU900900890
Tyskland: DFK341773410133500
Nederländerna: NFN590006286565000
Frankrike: FFN250003480927530
Storbritannien: BN16 00010 60010500
Europeiska naturister Totalt160 813171 500182 128

Utanför Europa fanns det 2011 ca. 7 098 organiserade naturister eftersom USA hoppat av med sina 37 000 medlemmar. Australien, Brasilien, Kanada, och Nya Zeeland har inte fler medelemmar än så. INF är just nu till största delen en Europeisk organisation men man kommer att arbeta för få med amerikanarna igen.

Tyvärr har medlemsantalet i Sverige och även i de flesta andra europeiska länder, minskat kraftigt sedan 2006. 2011 är vi endast 2753 individer – en minskning med nästan 350 medlemmar på 5 år.

  

Kontakta oss

snf(a)naturistforbundet.se
Byt ut (a) mot @ i adressen.

Öppettider

Kommer mer info senare

Translate »

Vi älskar Nakenfika så den här sidan använder Cookies. Om du gillar Cookies lika mycket som vi gör, visar du det genom att surfa vidare här. Om inte tackar vi för ditt besök den här gången.